Spolupráca s Prírodnými jódovými kúpeľmi Číž

V historickom okienku PJK Číž sa možno dozvedieť, že za svoj vznik vďačia najmä náhodnému objavu jódo-brómového prameňa v roku 1862, keď tamojší občan Harnócz Andráš pri kopaní studne na svojom pozemku narazil na slanú vodu. O tri roky neskôr uskutočnili vtedajší odborníci rozbor tejto vody a zistili, že obsahuje viaceré liečivé prvky, vrátane jódu a brómu. Súčasná história kúpeľov zaznamenala veľkú rekonštrukciu areálu v roku 1996, kedy boli nanovo zrekonštruované všetky ubytovacie kapacity, kúpeľný park a v priestore medzi liečebným domom Rimava a Milan bol postavený vodný svet – letné kúpalisko so štyrmi bazénmi a trojdráhovou šmýkačkou pre všetkých nadšencov vodnej zábavy.

Kúpele sa pre mnohých z nás stali synonymom pokoja, oddychu a regenerácie. Pri poskytovaní služieb hipoterapie už od nášho vzniku spolupracujeme s Kúpeľmi Číž. Indikačná šírka terapie v kúpeľoch sa zameriava najmä na neurologické a ortopedické ochorenia. Hipoterapiu môžu v pri pobyte v kúpeľoch využívať aj deti s poruchami koordinácie, s nervovo-svalovými ochoreniami, pri ktorých sú svaly oslabené alebo veľmi stiahnuté, u dospelých sa účinne využíva pri liečbe sklerózy multiplex. Sme veľmi radi, keď vieme, že to, čo robíme, má zmysel a prináša to úžitok aj iným. V našom centre chováme celkovo päť koníkov, ktorí sú súčasťou hipoterapie aj v prírodných jódových Kúpeľoch Číž, kde pomáhajú zlepšovať zdravotný stav mnohých tamojších návštevníkov. Naša spolupráca trvá už viac ako 17 rokov a počas tejto doby sme spoločnou prácou zaznamenali množstvo skvelých výsledkov. Tešíme sa, že spojenie ľudí a zvierat nás opäť o niečo viac privádza k prírode a aj k nám samým.